3125475 - Motie Behoud niet gebruikte stort-tegoed

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 3 stemmen voor (PVV en Lokaal Hengelo) verworpen.