19.30 - 20.30 uur - 2308032 - Voortgang en vooruitblik programma Nieuwe Energie Hengelo (Vervolg)

Op agenda van

Politieke Markt A op 19-12-2018
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
In overeenstemming met de wens van de raad is een uitwerking voor het speerpunt energie gemaakt. Het thema energie is onderdeel van de bredere beleidsopgave van verduurzaming van Hengelo. De energieopgave is vertaald in een integraal programma over de energietransitie. Dit programma Nieuwe Energie Hengelo (NEH) 2017-2021 ‘Samen werken aan een gezond, groen, en energieneutraal Hengelo’ is op 26 september 2017 door de raad als kaderstellend vastgesteld. Bij vaststelling is verzocht om jaarlijks de voortgang, de middelenbesteding en de stand van de projecten met de raad te delen. Tijdens de politieke markt word vooruitgekeken naar de speerpunten van het uitvoeringsprogramma 2019.


Voorzitter: Hanneke Steen; Griffier: Coen Hartendorp
Namens de fracties aanwezig: Herbert Capelle (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Mireille Verheul (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Remco Cremers (transitiemanager).
Overige sprekers, onder meer: Vincent ten Thije (Thales, HTSP), Bert Schipper (Welbions), Tonnie Noordman (Bewoners organisatie Nijverheid).

Politieke Markt A op 30-1-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Herbert Capelle (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Jan Evers, Colin Kok (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio Bruggink, ambtelijke ondersteuning door Remko Cremers (Transitiemanager Nieuwe Energie).
Overige sprekers: De heer Van Steijn (inwoner), De heer Oral (Culturele stichting Ayasofya).

Deze politieke markt betrof een vervolg van de politieke markt van 19 december jl. De raadsfracties hebben tijdens de sessie hun inbreng kunnen doen en aandachtspunten mee kunnen geven aan het college omtrent het thema duurzaamheid en specifiek het programma Nieuwe Energie Hengelo.