19.30 - 21.00 uur 2198107 - Gewijzigde gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente

Met de komst van Gildebor is uitgesproken om de gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente door te lichten. Dat is de afgelopen periode gebeurd. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling. Aan de raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijzigingen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 14-2-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Vincent Mulder, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Frits Albek (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Jan Jacobs (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Floor van Grouw (SP), Annie Doornbos (BurgerBelangen), Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie), Ben van Veen (Lokaal Hengelo).
Wethouder Mariska ten Heuw is aanwezig namens het college.
Overige sprekers; Jeroen van der Geest (directeur SWB) en Robert Monninkhoff (financieel directeur SWB)

Gemeenteraad op 6-3-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld