19.30 - 21.00 uur - 2294653 - Evaluatie Referendumverordening

Op agenda van

Politieke Markt A op 6-12-2018
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Jos Rikkerink, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Wiert Wiertsema en Frits Albek (beiden namens Pro Hengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals en Jacqueline Freriksen - Vijn (beiden namens BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (Lokaal-Hengelo), Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Suzanne van den Beukel (ChristenUnie). Burgemeester Schelberg (voorzitter van de raad) is aanwezig als portefeuillehouder,
Insprekers; Harald Lohmann (voorzitter Referendumcommissie Gemeente Hengelo), Eddy van Essen (initiatiefnemer van het referendumverzoek), Everwijn Overberg en Willem Meijerink (beiden betrokkene bij het referendumproces).