19.30 - 21.00 uur - 2332321 - Uitkomst vergelijkend locatie-onderzoek voor huisvesting Oyfo

Begin 2018 heeft de gemeenteraad op basis van een onderzoek naar de mogelijke huisvestingsscenario’s voor Oyfo het college opgedragen de locaties Dikkerscomplex versus Hazemeijercomplex nog eens aan een nader vergelijk te onderwerpen.
Op grond van de uitkomsten van dit vergelijk heeft het college de voorkeur uitgesproken voor huisvesting van Oyfo op het Hazemeijercomplex, rekening houdend met de (financiële) randvoorwaarden, zoals die door de raad zijn meegegeven.
Hoewel de uitvoering van het besluit betreffende de huisvesting van Oyfo op het Hazemeijercomplex binnen de door de gemeenteraad vastgestelde (financiële) randvoorwaarden een collegeaangelegenheid is, is er een tweetal elementen, die besluitvorming van de raad vragen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 27-2-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Wiert Wiertsema; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Herbert Capelle (ProHengelo), Jos Rikkerink (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals, Simon Haverkate (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Bas van Wakeren, Mariska ten Heuw.
Overige sprekers: Loes Kerkhof (Oyfo), Jos Visser (Oyfo)

Na een voorstel van orde is de vergadering beeldvormend voortgezet. Vanuit Oyfo is een presentatie gegeven over de toekomstplannen. Fracties hebben daarna met elkaar en het college gesproken over het voorliggende voorstel. De meeste fracties hebben daarbij verduidelijkende vragen gesteld aan het college over de totstandkoming van de vraag aan de raad om een huurgarantie van 20 jaar af te geven.
Aan het eind van de sessie is geconcludeerd dat de bespreking over dit voorstel voortgezet kan worden in de eerstvolgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Schorsing van 20.47 tot 21.11 uur.
Stemmende leden: 37.
Met 11 stemmen tegen van BurgerBelangen, Lokaal Hengelo, GroenLinks, ChristenUnie en PVV en 26 stemmen voor wordt het agendapunt vastgesteld.
Stemverklaring van mevrouw Mooijman (GroenLinks).