19.30 - 21.00 uur - 2336449 Vormgeving en inzet middelen jeugdparticipatie

Op agenda van

Politieke Markt A op 27-3-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Mitchell Boers, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Frits Albek (Pro Hengelo), Hanneke Fens (VVD), Floor van Grouw (SP), Bernadette Morskieft en Vincent Kamp (beiden namens het CDA), Sebastiaan van der Pal en Marc ten Barge (beiden namens D66), Zohra Hammami en Jacqueline Freriksen (beiden namens BurgerBelangen), Seviye van Wier en Roel Jaarsma (beiden namens Lokaal Hengelo), Colin Kok (GroenLinks), Daniëlle ten Voorde en Marie-José Luttikholt (beiden namens de PvdA), Mireille van den Enk (PVV) en Lydia Scheringa (ChristenUnie).
Wethouder Claudio Bruggink is aanwezig namens het college. Astrid Donderwinkel (Coördinator Jeugd, welzijn en zorg) verzorgt samen met Gerrit-Jan Eefink (Griffier) de inleiding en de presentatie.