19.00 - 20.30 uur - 2367411 - Stand van zaken Interventieprogramma sociaal domein

Op agenda van

Politieke Markt A op 5-6-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Hanneke Fens, Cynthia van Wier (VVD), Floor van Grouw, Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak, Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Mireille van den Enk (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouders Bas van Wakeren en Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Astrid Donderwinkel (coördinator Jeugd, Welzijn en Zorg) en Katja Boerrigter (Sectormanager Sociaal).
Overige sprekers: Mevrouw Holtkamp, De heer Dukink