19.00 - 20.30 uur - 2437535 - Notitie Heroriëntatie cliëntparticipatie Hengelo t.b.v. beeldvormende politieke markt

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-10-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Met de vaststelling van het beleidsplan Met respect … op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (oktober 2014) is afgesproken te komen tot een brede adviesraad voor de drie transities (op beleidsniveau) én de daadwerkelijke cliëntparticipatie vorm te geven per transitie.

In de Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo is deze uitwerking samengebracht. De verordening heeft ter besluitvorming voorgelegen in de raadsvergadering van 12 februari 2019. Deze is niet in stemming gebracht als gevolg van een discussie over de verhouding cliënten en niet-cliënten in de diverse raden.

Op 5 juni jl. heeft het college de raad een brief gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de (verordening) advies- en cliëntenraden sociaal domein (zaaknummer 2374868) en voorgesteld om in een beeldvormende politieke markt met elkaar een heroriëntatie uit te voeren op cliëntparticipatie.

Ter voorbereiding op de politieke markt is een notitie gemaakt met informatie over cliëntparticipatie. Het college wil naar aanleiding van deze notitie graag een open gesprek voeren over hoe cliëntparticipatie in Hengelo vorm te geven.


Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Marie-José Huis in't Veld, Floor van Grouw (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elkse Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Daniëlle ten Voorde, Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door Astrid Donderwinkel (Teamleider afdeling Beleid).
Overige sprekers: De heer Fräntzel (Inwoner), Mevrouw Ter Haar (Cliëntenraad Minima Hengelo).