19.30 - 20.45 uur - 2461035 - Prestatieafspraken Welbions, Ookbions en gemeente 2020-2021

Op agenda van

Politieke Markt A op 4-12-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Frank Peters, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Vincent Mulder (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (Lokaal Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Lydia Scheringa (ChristenUnie).
Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het College, de heren Markvoort en Olde Heuvel zijn aanwezig en voeren het woord namens Welbions. Daarnaast hebben dhr. Vosmeijer (namens het Bewoners Overleg Nijverheid), Mevr. Riet Kerstens (namens bewoners actiecomité Mariastraat en omgeving), Mevr. Gobius du Sart (bewoonster Mariastraat) en dhr. Wegereef (bewoner huurder /landmansweg) ingesproken bij deze bijeenkomst.