19.00 - 20.45 uur - 3368484 - Contouren duurzaamheidsvisie Hengelo en programma

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-5-2022
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Marie-José Luttikholt, Griffier; Anke Haarhuis.

Sprekers namens de fracties: Han Daals en Tonny Noordman (beiden BurgerBelangen), Sander Janssen en Ruth Hekman (beiden VVD), Hugo Koetsveld en Louis Mulder (beiden SP), Ron Wesseling en Louis Mulder (beiden CDA), Vincent ten Voorde en Chantal Toren (beiden PvdA), Agnes Booijink en Marcel van Duijvendijk (beiden GroenLinks), Sebastiaan van der Pal (D66), Glenn Dedecker en Jim ter Braak (beiden LokaalHengelo), Edith van der Brugh (ProHengelo), Christian Benerink en Jorrit Griesen (beiden PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Benno Meulenbroek (Hengelose Burgers), Brian Geertshuis (Forum voor Democratie).
Dhr. van Wensveen heeft aan de hand van de presentatie een inspraakreactie gegeven en namens het college was wethouder Bruggink aanwezig.


Het college heeft de contourenvisie ‘Hengelo nu voor de Toekomst – duurzaam kompas naar 2050 en verder’ vastgesteld. Met dit document wordt een eerste stap gezet in de voorbereiding van een brede visie op duurzaamheid, een integrale aanpak en een gezamenlijke koers naar een duurzaam Hengelo in 2050.