21.10 - 22.10 uur - 2278861 - Ontwikkeling locatie Marskant

Het college van B en W stelt de raad voor om de Marskant te ontwikkelen tot een woonbuurt met maximaal 25 vrije kavels voor grondgebonden woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft het college een grondexploitatie opgesteld. Daaruit blijkt dat de totale kosten van de ontwikkeling (aankoop van de grond, sanering van onder andere de oude kelders van het voormalige politiekantoor en het bouwrijp maken) 1,9 miljoen duurder is dan de verwachte opbrengsten. Het college hecht echter veel belang aan de ontwikkeling van dit prominente gebied in het centrum van Hengelo, dat nu tijdelijk wordt gebruikt als stadstuin en parkeerplek. In eerdere plannen waren ruim 100 appartementen op het terrein ingetekend. Het college is echter van mening dat kleinschalige laagbouw op deze plek veel beter past en een kwalitatieve impuls voor het gebied zelf en omliggende buurten zal betekenen. Bovendien is er veel vraag naar dit soort nieuwbouwmogelijkheden in de buurt van de binnenstad. Het college stelt de raad dan ook voor dit tekort op de grondexploitatie te nemen en te dekken uit de reserve grondexploitaties.

Op agenda van

Politieke Markt A op 6-12-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Hanneke Steen, Griffier Anke Haarhuis
Sprekers uit de fracties; Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (beiden namens Pro Hengelo), Seviye van Wier - Koca (LokaalHengelo), Jos Rikkerink (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het college.
Inspreker dhr. Schmidt namens de fietsersbond.
Overige sprekers; Frank Kosters (senior Planeconoom van de gemeente Hengelo) en Joop Nijenhuis (ontwikkelingsmanager gemeente Hengelo).

Gemeenteraad op 18-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met 5 stemmen tegen van Lokaal-Hengelo en PvdA en 32 stemmen voor, wordt het voorstel vastgesteld.