20.45 - 22.00 uur - 2319947 - Toelichting Algemene Rekenkamer over uitgebracht advies Sociaal Domein

In deze beeldvormende politieke markt zal de heer Jongsma, onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, een presentatie verzorgen over een advies dat de Algemene Rekenkamer heeft uitgebracht aan de Tweede Kamer over het Sociaal Domein.
Belangstellenden worden uitgenodigd aanwezig te zijn en mee te spreken.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-1-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen; Griffier: Coen Hartendorp
Namens de fracties aanwezig: Frits Albek (ProHengelo), Cynthia van der Zweth, Hanneke Fens (VVD), Marie-José Huis in't Veld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Daniëlle ten Voorde (PvdA), Mireille van den Enk (PVV) Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Claudio Bruggink, Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren.
Overige sprekers: Egbert Jongsma (Algemene Rekenkamer).