19.45 - 21.00 uur - 3294835 - Informerende raadsbrief over uitvoering motie huisvesting Voedselbank

Op agenda van

Politieke Markt A op 14-9-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Cetinkaya, Griffier: Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Frank Peters (Pro Hengelo), Hanneke Fens en Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw (SP), Nuri Akfidan (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals en Zora Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeannet Nijhof en Petra Nijhuis (beiden PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), raadslid Leo Janssen, raadslid Marie-José Huis in 't Veld en raadslid Herbert Capelle.

Wethouder Ten Heuw is aanwezig namens het College en namens de voedselbank zijn aanwezig: mevr. de Hart (voorzitter), de heer Eulderink (PR en Voedselverwerving) en de heer van Wermeskerken (secretaris).