21.15-22.30 uur - 3318703 - Vervolg gesprek over Beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-11-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Anke Haarhuis.

Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Imdat Yikilmaz (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Sander Janssen (VVD), Marcel Elferink (CDA), Jeannet Nijhof (PVV), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Han Daals (BurgeBelangen),Floor van Grouw (SP). Wethouder Gerrits is aanwezig namens het college. Verder zijn mevr. Zeevalkink (portefuillemanager Vastgoed Gemeente Hengelo) en dhr. Oude Bennink (vanuit sociaal maatschappelijk beleid) aanwezig als ambtelijke ondersteuning.