21.30 - 22.30 uur 1043453 Vaststellen Rapportage Bestuurlijke Opdracht Onderzoek Alternatieve Huisvesting

Op agenda van

Politieke Markt A op 2-12-2014
Opmerkingen uit de vergadering:
Vergadering is geschorst. Voortzetting op dinsdag 16 december 2014. Tijdstip volgt.

Voorzitter: Marie-Jose Luttikholt; griffier: Leo Nijland; Wethouder Marcel Elferink. Sprekers namens de fracties: Wiert Wiersema/ProHengelo; Jos Rikkerink/VVD; Stan Horshuis/zelfstandige fractie; Johan Harink/VVD; Bellinda van Oosten/PvdA; Lukas Schoonhoven/D66; Jan Evers/GroenLinks; Floor van Grouw/SP; Georg ten Brummelhuis/BurgerBelangen; Jeanet Buikema/ChristenUnie; Sander Schilstra/Ambtelijk projectleider; Overige inspreker: Rene Jansen/directeur Vastgoed UWV.

Politieke Markt A op 16-12-2014
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
De bespreking van 2 december is voortgezet. Het rapport is beeldvormend besproken. Het college komt met een voorstel voor een vervolgonderzoek, in de vorm van een nieuwe BO. Die zal ter bespreking worden aangeboden.

Voorzitter: Mevr. Marie-José Luttikholt; Griffie: mevr. Josien van den Berg.
Portefeuillehouder: dhr. Marcel Elferink.
Sprekers namens de fracties: dhr. Jos Rikkerink/VVD; dhr. Egbert Alkema/CU; dhr. Floor van Grouw/SP; mevr. Belinda van Oosten/PvdA; dhr. Stan Horsthuis/lijst Horsthuis; dhr. Gezinus Knegt/ProHengelo; dhr. Johan Harink/CDA; dhr. Rudi Theunissen/GroenLinks; dhr. Lukas Schoonhoven/D66; dhr. George ten Brummelhuis/BurgerBelangen.
Overige sprekers: dhr. Arno van Loon/Hinke Fongers; dhr. Gerad Veldhof/Centrum Management Hengelo; dhr. John Lammers/Woningcorporatie Domijn.