19.00 - 22.30 uur - 2377131 - Bundeling nieuwe beleidswensen Kadernota 2020-2023

Inwoners, instellingen en organisaties uit Hengelo hebben aangeven waar zij kansen zien voor nieuw beleid en waarover zij met de raad in gesprek willen gaan. Op deze manier worden initiatieven vanuit de samenleving op een open en transparante manier betrokken bij de uiteindelijk te maken keuzes.
Ook de beleidswensen vanuit de ambtelijke organisatie komen aan de orde.
Middels de documenten kunt u kennis nemen van alle beleidswensen, de financiële consequenties en mogelijke maatschappelijke effecten daarvan. Voor de belangrijkste overzichten verwijzen wij naar de pagina’s 4 en 86 van de bijlage bij de collegebrief.
Tijdens de politieke markt op 22 mei gaat een groot aantal indieners van de nieuwe beleidswensen deze voorstellen presenteren en is er voor de gemeenteraad de mogelijkheid om daar verduidelijkende en technische vragen over te stellen aan de indieners.
Op 23 mei kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen aan het management team over de ambtelijke voorstellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 22-5-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Op deze politieke hebben 34 inwoners en organisaties hun ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraad voor nieuw beleid in de Kadernota 2020-2023. De presentaties en eventuele aanvullende stukken zijn toegevoegd aan deze zaak.
De raadsfracties gebruiken de opgedane informatie bij de verdere besluitvorming over de Kadernota 2020-2023. Politieke markten hierover zijn op 12 (beeldvormend) en 26 juni (oordeelvormend). De besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 9 juli 2019.

Voorzitters: Marie-José Luttikholt en Jos Rikkerink
Namens de gemeenteraad aanwezig: Frits Albek, Edith van der Brugh, Herbert Capelle, Wiert Wiertsema, Frank Peters, Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Onno Fiechter, Brigiet Schoemaker, Sander Janssen, Mitchell Boers, Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld, Marie-José Huis in't Veld, Vincent Mulder, Gerard Vennegoor (SP), Marcel Elferink, Hanneke Steen-Klok, Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan, Ron Wesseling, Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn, Burhan Carlak (BurgerBelangen), Jeffrey Scholten, Seviye van Wier, Patrick Rillman (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak, Joyce Vorgers, Colin Kok (GroenLinks), Imdat Yikilmaz, Daniëlle ten Voorde, Gerard Kemna (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw, Christian Benerink, Mireille van den Enk (PVV), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Sander Schelberg, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits, Mariska ten Heuw, Claudio Bruggink.

Politieke Markt A op 23-5-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
De raadsfracties hebben in deze politieke markt verduidelijkende vragen gesteld over de ambtelijke voorstellen voor de Kadernota 2020-2023 .

Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Aanwezig namens de raad: Frits Albek, Edith van der Brugh, Herbert Capelle, Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen, Cynthia van der Zweth, Hanneke Fens (VVD), Hugo Koetsveld, Gerard Vennegoor (SP), Marcel Elferink, Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan, Hanneke Steen-Klok, Vincent Kamp (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Jeffrey Scholten, Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillman (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak, Colin Kok(GroenLinks), Imdat Yikilmaz, Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink, Mireille van den Enk (PVV), Susanne van den Beukel, Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie).
Namens de gemeente Hengelo ambtelijk aanwezig: Jan Eshuis (Gemeentesecretaris), Henk-Jan Tromp (Sectormanager Fysiek), Pieter Kistemaker (Sectormanager Middelen), Yvonne van den Reek (coördinator Cultuur, Onderwijs en Sport), Belinda Otten(coördinator Werk en Inkomen), Dennis van Dijk(coördinator Werk en Inkomen), Mark oude Bennink(Beleidsmedewerker sportinfrastructuur), Margreet Weide(Beleidsmedewerker cultuur)