19.30 - 20.45 uur - 2308032 - Voortgang en vooruitblik programma Nieuwe Energie Hengelo

Op agenda van

Politieke Markt A op 19-12-2018
Opmerkingen uit de vergadering:
In overeenstemming met de wens van de raad is een uitwerking voor het speerpunt energie gemaakt. Het thema energie is onderdeel van de bredere beleidsopgave van verduurzaming van Hengelo. De energieopgave is vertaald in een integraal programma over de energietransitie. Dit programma Nieuwe Energie Hengelo (NEH) 2017-2021 ‘Samen werken aan een gezond, groen, en energieneutraal Hengelo’ is op 26 september 2017 door de raad als kaderstellend vastgesteld. Bij vaststelling is verzocht om jaarlijks de voortgang, de middelenbesteding en de stand van de projecten met de raad te delen. Tijdens de politieke markt word vooruitgekeken naar de speerpunten van het uitvoeringsprogramma 2019.