19.30 - 20.45 uur - 2312564 - Rekenkameronderzoek 'Rapportage Sociaal Domein'

De Rekenkamercommissie Hengelo biedt de gemeenteraad het resultaat aan van het onderzoek ‘sociaal domein Hengelo’. Een onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer en een aantal lokale rekenkamer(commissie)s, waaronder de Rekenkamercommissie Hengelo. Via deze rapportage presenteert de Rekenkamercommissie Hengelo de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek sociaal domein en geeft daarmee inzicht in de inrichting van het sociaal domein van de gemeente Hengelo ultimo maart 2018. Verder laat het onderzoek de onderlinge verwevenheid zien tussen de onderdelen van het sociaal domein.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-1-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen; Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de raad: Frits Albek (ProHengelo), Cynthia van der Zweth (VVD), Marie-José Huis in't Veld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Mireille van den Enk (PVV), Susanne van den Beukel, Lydia Schering-Mewe (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Claudio Bruggink, Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren.
Overige sprekers: Louis Rings (voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Egbert Jongsma (Algemene Rekenkamer).

De fracties hebben een toelichting ontvangen vanuit de rekenkamer op de opgeleverde rapportage. De fracties hebben in meerderheid aangegeven dat zij 4 van de 5 gepresenteerde aanbevelingen wensen over te nemen en aan te bieden aan het college ter uitvoering en opvolging. Deze aanbevelingen worden ook betrokken bij de opgerichte werkgroep Sociaal Domein.
Daarmee kan het onderwerp worden geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.