19.30 - 21.30 uur - 2348481 - Aftrapbijeenkomst Kadernota

Op agenda van

Politieke Markt A op 13-3-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitters: Jos Rikkerink en Vincent Mulder; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw (SP), Hanneke Steen-Klok, Marcel Elferink, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeanet Nijhof, Mireille van den Enk (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Overige aanwezigen: Frits Albek, Edith van der Brugh, Herbert Capelle, Frank Peters, Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hugo Koetsveld, Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan, Vincent Kamp (CDA), Wieke Rozema, Ilhan Çetinkaya (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Daniëlle ten Voorde, Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, wethouders Bas van Wakeren, Mariska ten Heuw, Gerard Gerrits en Claudio Bruggink.