19.30 - 20.30 uur - 2369445 - Huishoudelijke Ondersteuning

In de uitvoering WMO en Jeugd kunnen cliënten indicaties Huishoudelijke Hulp ontvangen. De gemeente geeft in de beschikking het resultaat aan, maar ook welke zorg wordt gegeven (activiteiten per ruimte), hoe vaak (frequentie) en voor hoe lang (termijn indicatiestelling). De cliënt kiest zelf welke aanbieder hij of zij wenst.
Door een uitspraak van het CrvB worden gemeenten gedwongen om in de beschikking uren en minuten, dat de huishoudelijke wordt verzorgd, toe te voegen.
Naar aanleiding van onder meer gestelde vragen in het Vragenkwartier van de raadsvergadering van 9 april 2019 heeft het college aangegeven de raad toelichting te willen geven over de ontstane situatie, de mogelijke consequenties hiervan en de lijn die de gemeente gaat hanteren.

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-5-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen-Klok; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Frits Albek, Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw, Marie-José Huis in't Veld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Daniëlle ten Voorde (PvdA), Mireille van den Enk (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van Wakeren; ambtelijke ondersteuning door: Rita Stekelenburg (beleidsmedewerker Zorg), Gerrit Overbeek (Afdelingshoofd Ondersteuning en Zorg), Monique Nijkamp (Juridisch adviseur).
Overige sprekers: Hans Hupkes en Goran Hagebeek (FNV).