19.30 - 20.30 uur - 2369786 - Ontwerp parapluherziening Wonen

Op agenda van

Politieke Markt A op 27-6-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Cetinkaya, griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Jacqueline Freriksen en Burhan Carlak (beiden namens BurgerBelangen), Patrick Rillmann (Lokaal Hengelo), Imdat Yikilmaz (Pvda), Jeanet Nijhof (PVV).
Wethouders van Wakeren en Gerrits zijn aanwezig namens het college. Mevr. de Vries en de heren Drent en Neuteboom zijn aanwezig als ambtelijke ondersteuning.