21.00 - 22.00 uur - 2370697 - Eerste Beleidsrapportage 2019 Berap

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2019. Met name de verwachte tekorten bij Jeugd bepalen het beeld van deze beleidsrapportage. Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage met een nadelig saldo van € 1,4 miljoen een begrotingstekort 2019 van eveneens € 1,4 miljoen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink
Sprekers namens de fracties: Frits Albek, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld, Gerard Vennegoor (SP), Bernadette Morskieft, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillman (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Sander Schelberg, Mariska ten Heuw, Gerard Gerrits, Bas van Wakeren, Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Bert Lankheet (Beleidsmedewerker Financiën)

De Eerste beleidsrapportage 2019 is besproken in de politieke markt en kan worden geagendeerd als hamerstuk voor de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring van mevrouw Luttikholt (PvdA)