19.30 - 20.30 uur - 2378787 - Actualisatie Algemene plaatselijke verordening (APV)

De Algemene plaatselijke verordening wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat allerlei ontwikkelingen in wetgeving of jurisprudentie kunnen worden verwerkt. Daarnaast wordt elk jaar gekeken of het mogelijk is overbodige regels te schrappen of bestaande regels te vereenvoudigen. Dit jaar is bijvoorbeeld een verruiming van de vergunningsvrije en meldingsplichtige evenementen opgenomen.
Daarnaast zijn nieuwe bepalingen opgenomen die de burgemeester de mogelijkheid geven op te treden als sprake is van langdurige en ernstige woonoverlast. Ook kan de burgemeester op basis van de nieuwe APV besluiten in het geval van overlast of verstoring van de openbare orde iemand een gebiedsontzegging op te leggen. Ten slotte krijgt hij de mogelijkheid om een voor publiek openstaande gebouwen te sluiten als sprake is van illegaal gokken, verboden (vuur)wapenbezit of andere strafbare activiteiten.

Op agenda van

Politieke Markt A op 2-10-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffer: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink, Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, ambtelijke ondersteuning door Remco Greutink (Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker) en Olaf Rinket (Juridisch beleidsmedewerker bijzondere wetten).
Overige sprekers: Bertho Mulder (Ondernemer, Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Hengelo).

Na de bespreking van dit voorstel in de politieke heeft de commissie geconcludeerd dat het de verordening welke voorligt, wordt aangevuld met een lachgas-artikel. Hierna wordt het als bespreekstuk geagendeerd in de raadsvergadering.

Gemeenteraad vervallen op 15-10-2019