21.00 - 22.00 uur - 2424057 - Tweede Beleidsrapportage 2019

Met de Tweede Beleidsrapportage 2019 rapporteert het college tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2019. Het financiële effect van deze Tweede Beleidsrapportage is bijna € 1,7 miljoen voordelig. Na deze beleidsrapportage ontstaat een begrotingsoverschot 2019 van € 1,7 miljoen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 1-10-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink
Namens de fracties aanwezig: Frits Albek, Herbert Capelle, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter, Brigiet Schoemaker, Sander Janssen, Mitchell Boers, Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld, Gerard Vennegoor (SP), Bernadette Morskieft, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya, Wieke Rozema (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillman (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits, Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Katja Boerrigter (Sectormanager Sociaal).

Het college heeft de Tweede Beleidsrapportage 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderwerp komt als bespreekstuk terug op de eerstvolgende raadsvergadering. De VVD komt terug op het punt van de administratieve achterstanden in de jeugdzorg.

Gemeenteraad op 5-11-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring van de heer Van Grouw (SP).