19.30 - 21.30 uur - 3098376 - Gewijzigd vaststellen omgevingsvisie Hengeloos Buiten

De ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten heeft van 20 mei tot en met 30 juni 2020 ter inzage gelegen.
Over de omgevingsvisie zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. Enkele zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen.
De omgevingsvisie Hengeloos Buiten wordt ter vaststelling aangeboden.
De Omgevingswet verplicht gemeenten tot het opstellen van een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Deze visie vormt de eerste fase van de omgevingsvisie voor Hengelo. De tweede fase voor de binnenstad en Hart van Zuid wordt op dit moment voorbereid. De deel omgevingsvisie voor de rest van het stedelijk gebied volgt daarna als laatste fase.

Op agenda van

Politieke Markt A op 15-9-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Hanneke Steen
Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld en Gerard Vennegoor (beiden SP), Nuri Akfidan en Bernadette Morskieft (beiden CDA), Han Daals (BurgerBelangen), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie). Namens het college is wethouder Gerard Gerrits aanwezig samen met Gonny Boers (Procescoördinator Omgevingsvisie). Tevens is dhr. van Kempen aanwezig namens Bureau LOS Stadomland.

Gemeenteraad op 7-10-2020