19.30 - 21.00 uur - 3112482 - Armoede- en Schuldenbeleid

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-9-2020
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Coen Hartendorp
Aanwezig namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Cynthia van der Zweth, Hanneke Fens (VVD), Vincent Mulder (SP), Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Danielle Alink (PvdA), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: wethouder Mariska ten Heuw.
Ambtelijke ondersteuning (sprekers): Birgit Koers (Beleidsmedewerker Sociaal), Peter Lage Venterink (Afdelingshoofd Kwaliteit en Control), Monique ten Dam (BudgetAlert)