19.15 - 20.45 uur - 3187036 - Raadsbrief over Rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-2-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de raad: Mitchell Boers, Cynthia van der Zweth (VVD), Frits Albek (ProHengelo), Bernadette Morskieft (CDA), Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Ilhan Çetinkaya (D66), Joyce Vorgers (GroenLinks), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Marie-José Luttikholt (PvdA), Fokke Morssink (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid), Jeanet Nijhof, Petra Nijhuis (PVV), Floor van Grouw (SP).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Schelberg, Wethouders Bruggink en Van Wakeren.
Overige sprekers: Sjoerd Horck (Teamleider bijzonder onderzoek bezwaar en beroep), Karen Ottens (Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland - RIEC ON)

Middels twee presentaties is de raad voorgelicht over het onderwerp. De leden hebben vervolgens diverse vragen gesteld. Deze zijn op hoofdlijnen beantwoord door het college en het RIEC-ON. De onbeantwoorde vragen worden op een later moment schriftelijk beantwoord door het college.