19.30 - 20.30 uur - Organisatieontwikkeling Gemeente Hengelo

Op agenda van

Politieke Markt A op 12-10-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Coen Hartendorp.
Aanwezig namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok (CDA), Maikel Kessing (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (Pvda), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Jan Eshuis (Gemeentesecretaris), Gijs Tiebot (Concernmanager).
Overige sprekers: De heer van Steijn.

Na een presentatie van de gemeentesecretaris is er de gelegenheid geweest voor het stellen van vragen en het voeren van een gesprek over de geschetste organisatieontwikkeling.