19.30 - 21.00 uur - 3414902 - Concept Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen 2022

De gemeente Hengelo is deelnemer in elf gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijs vóór 15 april in de gelegenheid gesteld worden hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van de gemeenschappelijke regeling -waarin de gemeente deelneemt- in te dienen. Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een zienswijze op een of meerdere jaarstukken gewenst is.

Op agenda van

Politieke Markt A op 31-5-2022

Gemeenteraad op 8-6-2022