20.30 - 22.30 uur - 2391655 - Ontwikkeling Marktplein

Op agenda van

Politieke Markt A op 27-6-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Frank Peters, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema en Herbert Capelle (namens Pro Hengelo), Brigiet Schoemaker en Jos Rikkerink (beiden namens de VVD), Floor van Grouw (SP), Nuri Akfidan en Vincent Kamp (beiden namens het CDA), Rik Oude Munnink en Sebastiaan van der Pal (beiden namens D66), Han Daals en Jacqueline Freriksen (beiden namens BurgerBelangen), Seviye van Wier en Jeffrey Scholten (beiden namens Lokaal Hengelo), Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt en Imdat Yikilmaz (beiden namens de PvdA), Jeanet Nijhof en Christian Benerink (beiden namens de PVV), Susanne van den Beukel en Herman Groeneveld (beiden namens de ChristenUnie). Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig als portefeuillehouder namens het college.
Insprekers: Dhr. de Greuil (namens Erfgoedcommissie Hengelo), mevr. Glas (namens Bos op het Plein), dhr. Meijnen (namens Bos op het Plein), mevr. van Rooij (namens Bos op het Plein), dhr. Berto Mulder (namens koninklijke Horeca Nederland, afd. Hengelo), dhr. Methorst (namens stichting 't Neutje).
Aan het eind van de vergadering wordt afgesloten met de conclusie dat wethouder van Wakeren met een procesbrief zal komen voor het vervolg.