20.30 - 21.30 uur - 2408479 - Concept notitie Opgaven Wonen en Zorg in Hengelo

Op agenda van

Politieke Markt A op 25-9-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Burhan Çarlak (BurgerBelangen), Christian Benerink (PVV), Petra Nijhuis (PVV), Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Daniëlle ten Voorde (PvdA)
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Yvonne van Wijk (Beleidsmedewerker Welzijn), Marieke van den Berg (Beleidsmedewerker Zorg).

De concept notitie Wonen en Zorg is beeldvormend besproken en de fracties hebben diverse aandachtspunten aan het college meegegeven. De wethouder gaat in overleg met het presidium of en hoe deze notitie in concept-vorm nogmaals besproken kan worden met de gemeenteraad. Onbeantwoorde vragen kunnen bij dit vervolg dan ook worden betrokken.