21.00 - 22.30 uur - 2443928 - Evaluatie kunst- en cultuurvisie 2014-2020

De afgelopen jaren was de inzet van het kunst- en cultuurbeleid vooral gericht om de functies in de culturele basisinfrastructuur overeind te houden en activiteiten te ondersteunen. Het waarborgen van de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur heeft de prioriteit gekregen in de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid in de afgelopen vijf jaar. In de transitie om te komen tot een toekomstbestendige culturele basisinfrastructuur is in de afgelopen 5 jaar de focus gelegd op de toekomstbestendigheid van de bibliotheek, schouwburg, Oyfo en Metropool en op de samenwerking met Enschede en de regio.
De transitie is een doorlopend proces, waarbij de gemeente telkens voor nieuwe opgaven komt te staan. Deze opgaven hebben, samen met de input van onze partners, geleid tot aandachtspunten van de huidige visie. Deze evaluatie is de eerste input voor de actualisatie van de cultuurvisie, die in 2020 verder opgepakt zal worden en eind 2020 zal dan een geactualiseerde visie kunnen worden gepresenteerd aan uw raad.
In deze politieke markt zullen twee verschillende dingen besproken worden:
1) In een eerste blok zal de evaluatie van de Kunst en Cultuurvisie aan bod komen. De raadsfracties kunnen vragen stellen over of reageren op de door het college aangeboden evaluatie.
2) In het tweede deel zal m.n. het overbruggingsvoorstel voor de professionele kunst worden besproken en het proces daarna.

Op agenda van

Politieke Markt A op 4-12-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder; Griffier: Coen Hartendorp
Aanwezig namens de fracties: Wiert Wiertsema, Herbert Capelle (ProHengelo), Jos Rikkerink (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Hanneke Steen-Klok (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Patrick Rillman, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: wethouder Bas van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door Katja Boerrigter (Sectormanager Sociaal).

Overige sprekers: Guusje Beverdam (prof. beeldend kunstenaar), Hiske Loomans (prof. beeldend kunstenaar), Hettie Franken (Stadsdichter), Elvis Huwae (Lambooijhuis), Jurriaan Knol

De sessie is geschorst en wordt voortgezet op ...

Politieke Markt A op 11-12-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Jos Rikkerink (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Hanneke Steen-Klok (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Ten Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Alex Flohr (Afdelingshoofd beleid).
Overige sprekers: Johan Bruineberg, Hiske Loomans, Hans de Gruil.