20.45 - 22.45 uur - 2424641 - Beleidsbegroting 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsbegroting 2020-2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit volgens verwachting op 16 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 5 november a.s. een besluit.
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2020-2023 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting structureel op orde te hebben, met een algemene reserve boven het gewenste niveau. Met een begrotingsomzet in 2020 van bijna € 305 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2020-2023, waarin de gemeenteraad heeft aangegeven te willen investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. In de Beleidsbegroting wordt dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning toe met 0,6% ten opzichte van 2019. Dit is aanzienlijk lager dan de voor 2020 verwachte inflatie. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 0,1%. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-10-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Herbert Capelle, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink, Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits en Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Marianne Peper (Senior Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 5-11-2019
Opmerkingen uit de vergadering:
Er vind beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.