20.45 - 22.30 uur - 3299986 - Belastingverordeningen en tarieven 2022

De gemeenteraad heeft de jaarlijkse belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld. Op grond van deze verordeningen kan de gemeente in 2022 lokale belastingen heffen. De heffingen waar elke inwoner mee te maken krijgt zijn de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffingen, ook afvalstoffenheffing genoemd. Deze heffingen samen worden landelijk gezien als de gemeentelijke woonlasten.
De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2022 met 2,8% voor een eigenaar van een woning en met 1,9% voor een huurder. Dit is minder dan de prijsindex van 3,1%, waarmee we de lasten verhogen. in de begroting 2022.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-10-2021

Gemeenteraad op 10-11-2021