21.30 - 22.30 uur - 2434268 - Kosten renovatie stadhuis en nieuwbouw stadskantoor

Op agenda van

Politieke Markt A op 25-9-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffie: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Marie-José Luttikholt (PvdA), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Martin Fleer (Programmamanager Nieuwbouw).

De fracties zijn geïnformeerd over de kosten van de renovatie stadhuis en nieuwbouw van het stadskantoor. Het college heeft enkele verduidelijkende vragen kunnen beantwoorden en aangegeven welk traject nog doorlopen moet worden.