19.30 - 20.30 uur - 2296953 - Informerende Sessie over de eikenprocessierups

Op agenda van

Politieke Markt A op 13-2-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Herbert Capelle en Wiert Wiertsema (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld enMarie-José Huis in 't Veld (beiden SP), Vincent Kamp en Nuri Akfidan (beiden CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals en Jaqueline Freriksen (beiden BurgerBelangen), Roel Jaarsma en Patrick Rillmann (beiden LokaalHengelo), Collin Kok (GroenLinks), Gerard Kemna en Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink en Jeannet Nijhof (beiden PVV).
Aanwezig namens het college zijn wethouders Bas van Wakeren en Mariska ten Heuw.
Overige sprekers: Ralf ter Beek en Jacqueline Verhoek (beiden beleidsmedewerker Openbare Ruimte van de Gemeente Hengelo), Maico Lenferink (namens Gildebor), Louis Fikkert (Afdelingshoofd Wegen, Groen en Water van de gemeente Hengelo)