20.45 - 22.15 uur- 2329187 - Visie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 e.v

Op agenda van

Politieke Markt A op 13-2-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Frits Albek, Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (allen namens Pro Hengelo), Mitchell Boers (VVD), Floor van Grouw en Marie-José Huis in 't Veld (beiden namens de SP), Bernadette Morskieft en Nuri Akfidan (beiden namens het CDA), Marc ten Barge (D66), Jaqueline Freriksen (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Danielle ten Voorde (PvdA), Lydia Scheringa (ChristenUnie).
Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het College, Anouk Jocker (Beleidsmedewerker beschermd wonen/maatschappelijk opvang) en Astrid Donderwinkel (Coördinator Jeugd, welzijn en zorg) beiden namens de gemeente Hengelo en Eline Pool namens centrumgemeente Enschede.