20.45 - 22.45 uur - 2424010 - Belastingtarieven 2020

In de Kadernota 2020-2023 zijn de uitgangspunten voor de aanpassing van de belastingtarieven 2020 vastgelegd. Hierdoor moeten de belastingverordeningen worden aangepast en opnieuw vastgesteld. De belangrijkste verordeningen regelen de tarieven die gezamenlijk de gemeentelijke woonlasten bepalen: de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Voor 2020 zullen de gemiddelde woonlasten voor een eigenaar van een woning met gemiddelde WOZ-waarde van 199.000 licht stijgen (0,6% = € 4,42), en voor de gebruiker van een woning licht dalen (-0,1%, -€ 0,36).

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-10-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Herbert Capelle, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink, Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits en Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Marianne Peper (Senior Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 5-11-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Belastingtarieven 2020 vastgesteld exclusief j. Reinigingsheffingen 2020