19.30 - 20.30 uur - 2201735 - Voorstellen voor mogelijkheden voor een actieve invulling van het internationaal beleid

In juli 2017 heeft de gemeenteraad een motie internationaal beleid aangenomen. De motie bevat een oproep aan het college om samen met de raadswerkgroep internationaal voorstellen te doen richting de raad ter aanvulling op het huidige internationaal beleid. Met behulp van suggesties van de raadsleden, partijen in de stad en vanuit de gemeentelijke organisatie zijn er negen voorstellen opgesteld waaronder een voorstel om een partnerstadsvereniging op te richten, die het contact met partnerstad Emsdetten moet intensiveren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorstellen en de financiƫle dekking.

Op agenda van

Politieke Markt B op 14-2-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Roel Kok,
Sprekers namens de fracties; Edith van der Brugh en Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Jos Rikkerink (VVD), Hanneke Steen-Klok (CDA), Bente Nijland (PvdA), Kristel Veneberg en Marc Ten Barge (D66), Jan Evers (GroenLinks), Hugo Koetsveld en Gerard Vennegoor (SP), Marcel Evertzen (BurgerBelangen), Leo Janssen (Lokaal Hengelo)
Wethouder Jan Bron is aanwezig namens het College en verder zijn ter ondersteuning aanwezig mevr. Annet Horstman (namens Regio Twente) en Rianne Driessen (adviseur Subsidies en Externe Betrekkingen gemeente Hengelo).

Gemeenteraad op 6-3-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.