19.30 - 20.30 uur - 2356650 - Ontwikkelingen voortgezet speciaal onderwijs

Vanuit Attendiz wordt de raad tijdens deze beeldvormende politieke markt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De aanwezigen kunnen met elkaar in gesprek over het VSO, de relatie tussen het VSO en het reguliere voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld de rol van de gemeente hierbij.

Op agenda van

Politieke Markt B op 10-4-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Coen Hartendorp
Aanwezig namens de fracties: Frits Albek, Herbert Capelle (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Ilhan Çetinkaya, Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Danielle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Sam Landman (Projectleider).
Overige sprekers: Paul Overakker (Bestuurder Attendiz), Colette Steenbergen (Projectleider nieuwbouw Attendiz), Sandy De Munck Mortier (Directeur VSO De Kapstok), Harry Gerichhausen (College van bestuur SOTOG).

Door de heer Overakker is een presentatie verzorgt over de ontwikkelingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Hengelo. Tevens hebben de raadsleden een toelichting ontvangen over de gewenste nieuwbouw van het VSO aan de Bandoengstraat te Hengelo.