19.30 - 20.30 uur - 3091016 - Continue organisatieontwikkeling

Op agenda van

Politieke Markt B op 22-9-2020
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Mitchell Boers, Griffier Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals en Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Namens het college is wethouder Claudio Bruggink aanwezig. Jan Eshuis (gemeentesecretaris) en Katja Boerrigter ( Concernmanager) verzorgen de presentatie. Overige insprekers: dhr. Mulderink en dhr. Wieffer.