21.15 - 22.45 uur - 3309207 - Beleidsprogramma Sociaal Domein opgave 3 en 4 irt Regiovisie Jeugdhulp

Op agenda van

Politieke Markt B op 5-10-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Anke Haarhuis.
Aanwezig / Sprekers namens de fracties: Frits Albek (Pro Hengelo), Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Jacqueline Freriksen - Vijn en Zohra Hammami (beiden BurgerBelangen), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLInks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan van der Sleen en Petra Nijhuis (beiden namens de PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college zijn de wethouders Bruggink en van Wakeren aanwezig. Dhr. A. Laan en mevr. A. van de Belt (beiden namens bureau HHM) verzorgen de presentatie. Als ambtelijke ondersteuning zijn aanwezig Suzan Hagen (concernmanager Sociaal) en Fleur Braakhuis (Beleidsmedewerker onderwijs/jeugd).