19.30 - 20.30 uur - 3327258 - Presentatie Breedtesportinitiatief Hengelo

Op agenda van

Politieke Markt B op 23-11-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp.
Aanwezig namens de fracties: Jos Rikkerink (VVD), Frank Peters (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Marcel Elferink (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Petra Nijhuis (PVV), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink.
Overige sprekers: de heer Herder, de heer Lamberts (initiatiefnemers).