19.00 uur - 20.45 uur - 3405854 - Uitvoeringsprogramma actieplan Binnenstad 2022-2026

Op agenda van

Politieke Markt B op 17-5-2022
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Het college heeft in nauwe samenwerking met haar partners een nieuw Actieplan Binnenstad voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Dit Actieplan is feitelijk een uitvoeringsprogramma waarmee invulling wordt gegeven aan eerder genomen besluiten en de ingezette ontwikkeling van de binnenstad wordt bestendigd en gecontinueerd.
Waar in het eerste actieplan de nadruk werd gelegd op het aantrekkelijk maken van het kernwinkelgebied en het horecakerngebied zal het zwaartepunt van de fysieke maatregelen in de komende jaren verschuiven naar de randen van de binnenstad waar transformatie naar andere functies is ingezet.

In de politieke markt wordt een presentatie verzorgd waarin de aanwezigen worden meegenomen in de uitgevoerde acties van het actieplan Binnenstad 2017-2021 en waarin het Actieplan Binnenstad 2022-2026 wordt toegelicht.
De aanwezigen kunnen verduidelijkende vragen stellen en is er ruimte om met elkaar over de verstrekte informatie in gesprek te gaan.

Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp.
Aanwezig namens de fracties: Jeffrey Scholten, Martin Prigge (BurgerBelangen), Brigiet Schoemaker (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Bernadette Morskieft, Nuri Akfidan (CDA), Nicolien Boekhoudt (PvdA), Abby Gomez, Nico-Tom Pen (GroenLinks), Laura Smit (D66), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Frank Peters (ProHengelo), Jeanet Nijhof-Leeuw, Petra Nijhuis (PVV), Gerrit Jan de Wilde (ChristenUnie), Herbert Capelle, René Loman (Hengelose Burgers), Mariëtta Boland (Forum voor Democratie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager Binnenstad).
Overige sprekers: Monique Delsing-Otto (Hengelo Promotie), Rob Berkhout (Stichting Centrummanagement).