21.00 - 22.30 uur - 2446878 - Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 en strategie Twente Milieu 2020-2023

Op agenda van

Politieke Markt B op 4-12-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Mitchell Boers, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Frank Peters (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeannet Nijhof en Petra Nijhuis (beiden PVV).
Verder was wethouder Gerard Gerrits aanwezig namens het college en Bas Assink (namens Twente Milieu) en Frank Siebelt (namens Twence).