21.00 - 22.00 uur - 3123442 - Coronadebat over de bevoegdheid van de burgemeester / raad op lokaal gebied

Op agenda van

Politieke Markt B op 22-9-2020
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Mitchell Boers, Griffier Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Herbert Capelle en Wiert Wiertsema (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Bernadette Morskieft en Hanneke Steen (beiden CDA), Rik Oude Munnink (D66), Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Roel Jaarsma en Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks) Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeannet Nijhof en Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Burgemeester Schelberg is aanwezig als portefeuillehouder en verder zijn aanwezig Berto Mulder (namens Horeca Hengelo) en Harrie Zonder (vanuit de politie). Tevens heeft dhr. Mulderink ingesproken als betrokken burger van Hengelo.