20.30 - 21.30 uur - 3273252 - Beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed

Op agenda van

Politieke Markt B op 28-9-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Marcel Elferink (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Marie-José Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Christa Zeevalkink (Portefeuillemanager Vastgoed), Mark Oude Bennink (Beleidsmedewerker Sportinfrastructuur).
Overige sprekers: De heer Nijhof (Stichting Weggeefwinkel Hengelo).

Ter beeldvorming besproken. Er volgt richting het einde van het jaar een Benen op Tafel gesprek met de raad om verder te spreken over de mogelijke inzet van vastgoed voor een maatschappelijk nuttig doel.