21.45 - 22.45 uur - 3301917 - Leverings- en verwerkingsovereenkomst Twence

Op agenda van

Politieke Markt B op 28-9-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Vincent Mulder (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Elske Mooijman (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Henkjan Fikken (Beleidsmedewerker Wijkzaken), Bert Lankheet (Beleidsmedewerker Financiën).
Overige sprekers: Frank Siebelt (Twence).

Consulterend besproken. Er zijn door de fracties geen specifieke wensen of bedenkingen geuit betreffende het instemmen met de levering- en verwerkingsovereenkomst Twence.