19.30 - 21.00 - 2391639 - Mobiliteitsplan woon- werkvervoer Personeel

Op agenda van

Politieke Markt B op 18-9-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers vanuit de raad: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema, Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals, Burhan Carlak (BurgerBelangen), Gerrit Megelink, Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Colin Kok (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Jacqueline Kok (Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden) en Peter Boerkamp (beleidsmedewerker Parkeerbeleid).

De fracties hebben met het college gesproken over het concept-Mobiliteitsplan. Ten aanzien van de diverse voorgestelde maatregelen zijn opmerkingen gemaakt welke het college betrekt bij de uiteindelijke besluitvorming over het mobiliteitsplan eind 2019. De raad wordt daarover geïnformeerd.