19.30 - 20.30 uur - 2433002 - Handelingsperspectief Hart van Zuid

De gemeenteraad heeft begin 2009 het Masterplan Hart van Zuid vastgesteld. In het Masterplan Hart van Zuid 2008 zijn de visie, de ambitie en de uitgangspunten voor de transformatie van Hart van Zuid naar een nieuw en volwaardig stedelijk gebied neergelegd.
We zijn nu tien jaar verder en zien dat we in de afgelopen jaren belangrijke voorzieningen en verbindingen hebben gerealiseerd in Hart van Zuid. Omdat het al 10 jaar geleden is dat het masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad is het van belang om vast te stellen waar we nu staan (ten opzichte van het vastgestelde masterplan), waar we naar toe willen en wat we willen bereiken. Het masterplan blijft daarbij het uitgangspunt, maar op sommige punten is voortschrijdend inzicht ontstaan en is sprake van veranderende omstandigheden. Onder meer het speelveld is veranderd, onder meer omdat met van Wijnen een herstructurering van de samenwerking is doorlopen en de andere marktpartijen in het gebied zich gemeld hebben die ook graag tot ontwikkeling willen komen.
In het voorliggende handelingsperspectief legt het college met de partijen in het veranderde speelveld de ambitie vast voor Hart van Zuid, dit spitst zich met name toe op woningbouw (en ondersteunende functies). De basis ligt er voor Hart van Zuid, nu is het bouwen van woningen nodig om de doelstellingen echt te kunnen bereiken. Het handelingsperspectief kan daarmee ook voor de komende jaren het kader vormen voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid.

Op agenda van

Politieke Markt B op 16-10-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetsveld, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Onno Fiechter (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema en Sebastiaan van der Pal (beiden namens D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier en Jeffrey Scholten (beiden namens Lokaal Hengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jan van der Sleen (PVV).
wethouder Mariska ten Heuw is aanwezig namens het college en Sanne Elferdink (Ontwikkelmanager gemeente Hengelo) is aanwezig als ambtelijke ondersteuning.